594139.jpg

Wikidot EKOLOGICZNY dotyczący energii odnawialnej (zwanej też niekonwencjonalną lub czystą energią), jest serwisem tematycznym typu subject gateways o kontrolowanej jakości, dającym gwarancję korzystania z wyselekcjonowanych i wiarygodnych źródeł o wysokiej jakości. Jest jednym z niewielu polskich serwisów tematycznych, tworzonym według kryteriów, ustanowionych przez metodologów informacji naukowej: kryterium oceny zawartości (ocena informacji zawartych w źródle) oraz kryterium oceny formy (architektura informacji).

Serwis Wikidot EKOLOGICZNY był prezentowany przez Autorkę na X KRAJOWYM FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej oraz Międzynarodowe Towarzystwo Organizacji Wiedzy w dniach 22-25 września 2009 roku.1
Wikidot EKOLOGICZNY jest polecany m.in. przez BazTOL - dziedzinowy przewodnik po zasobach internetowych o kontrolowanej jakości (subject gateway)2

Zawarte tu działy dotyczą różnych rodzajów czystej energii odnawialnej, m.in. wodnej, wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, otrzymywanej z biomasy oraz problemów wykorzystania ich w Polsce i na świecie, a także korzyści ekonomiczne związane z jej produkcją i wykorzystaniem.

Bogate zestawienia linków do ciekawych i wartościowych stron, omawiających poszczególne rodzaje czystej energii, będą zapewne dodatkowym atutem gromadzonych przez nas materiałów.

Zapraszamy do lektury...

DOM.jpg

Autor projektu ©Wikidot EKOLOGICZNY
Maria H. Kamińska - Broker Informacji
ue.teno|1eertneerg#retsambeW


ct_pixel.gif

Copyright © 2009-2013 Maria H. Kamińska
Ostatnia aktualizacja 5 października 2013 r.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License