588149.jpg
images.jpg images1.jpg images2.jpg images3.jpg images4.jpg images5.jpg images6.jpg

Energia odnawialna stanowi obecnie około 8,5% całkowitej konsumpcji w UE.
W 2020 roku ma ona pokrywać piątą część zapotrzebowania Unii Europejskiej.

Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie

"Od początku XX wieku obserwujemy coraz szybszy rozwój techniki, a co za tym idzie również przemysłu. Głównym motorem tego rozwoju miało być podniesienie standardu życia człowieka poprzez masową produkcję urządzeń powszechnego użytku. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie przewidywano skutków jakie to za sobą pociągnie. Paradoksalnie, urządzenia, które miały zapewnić lepszą jakość życia stały się źródłem jednego z największych obecnie problemów naszego globu jakim jest zanieczyszczenie atmosfery, gleby i wody. Skażenia te są powodem coraz częstszych zachorowań ludzi i zwierząt, powodują obniżenie plonów, obumieranie lasów, jałowienie gleby, a nawet stopniowe ocieplenie się klimatu. Z powodu zanieczyszczenia wód w niektórych krajach zaczyna występować jej deficyt."

Źródło: Odnawialne źródła energii i ich zastosowanie. Wszystkie informacje zawarte w tym serwise pochodzą z pracy dyplomowej właściciela tej witryny Created by GF [dostęp 2009.03.29]

Odnawialne źródła energii

"Odnawialne źródła energii (OZE) są ostatnio coraz częściej wykorzystywane. Główną przyczyną tej rosnącej popularności jest nieszkodliwość OZE dla środowiska i ich niewyczerpywalność. Cechy te odróżniają je od źródeł konwencjonalnych, których eksploatacja jest główną przyczyną niepokojących zmian klimatu, i których światowe zasoby prędzej czy później zostaną całkowicie wyczerpane. Ocenia się, że najdłużej, bo jeszcze przez prawie 220 lat, będzie można korzystać ze złóż węgla, o wiele krócej - ponad 60 lat - trwać będzie eksploatacja gazu ziemnego, zaś ropy naftowej wystarczy na jakieś 30-40 lat. Perspektywa wyczerpania się wszystkich tych surowców, jak również szkody, powodowane w środowisku przez ich wykorzystywanie, sprawiają, że ludzie już teraz poszukują alternatyw." więcej...

Źródło: Odnawialne źródła energii. Serwis biomasa.org [dostęp 2009.05.09]

Proekologiczne odnawialne źródła energii

W przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii, takich jak węgiel, ropa, gaz czy uran, których naturalne zasoby systematycznie się kurczą, odnawialne zasoby energii utrzymują się na stałym poziomie i tak długo, jak długo będzie trwał Układ Słoneczny wraz z Ziemią, nie ulegną wyczerpaniu. Inną zaletą odnawialnych źródeł energii jest ich proekologiczność, wynikająca z faktu, iż są one nierozerwalnie związane z naturalnymi procesami przyrodniczymi wywołanymi aktywnością Słońca, Księżyca i Ziemi.
Największym zagrożeniem dla środowiska nie jest perspektywa wyczerpania się naturalnych zasobów paliw konwencjonalnych, lecz globalne skażenie środowiska naturalnego produktami ich spalania: pyłami, tlenkami siarki, azotu i węgla. Efektem ich wzrostu jest coraz bardziej odczuwalny efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, negatywny wpływ na zdrowie i życie człowieka (alergie, mogące wywoływać nowotwory), zwierząt i roślin. Inne negatywne skutki oddziaływania energetyki konwencjonalnej na środowisko to:

  • zakwaszenie atmosfery tlenkami siarki i azotu wskutek czego giną lasy, zamiera życie w rzekach i jeziorach;
  • brak tlenu w środowisku morskim, co jest następstwem emisji tlenków zasobu, zaburza równowagę pokarmową w morzu ze szkodą dla żyjących w nim organizmów roślinnych i zwierzęcych;
  • zanieczyszczenie wód zaskórnych metalami ciężkimi wymywanymi z nieprawidłowo składowanych popiołów i żużli, a także produktami ubocznymi powstającymi podczas oczyszczania spalin metodami mokrymi i suchymi;
  • szkody górnicze, zasolenie rzek wodami z kopalń, skutki transportu paliw (węgla ze Śląska do elektrociepłowni, gazu i ropy rurociągami);
  • wzmożona korozja konstrukcji żelazobetonowych oraz budowli wykonanych z piaskowca i marmuru, co prowadzić będzie do zniszczenia kultury materialnej;
  • skażenie wody, ziemi i powietrza powoduje wzrost zachorowań i zaburzeń genetycznych wśród ludzi i zwierząt, obumieranie lasów itd.

Źródło: Lewandowski W.M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, WN-T Warszawa 2007

zobacz też...


ciekawe linki:

zob. też - Artykuły i książki dot. energii odnawialnej


Copyright (C) 2009-2013 Maria H. Kamińska

ct_pixel.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License