Energia geotermalna
cooltext418467068.jpg Borehole.jpg

Geotermia - gorący temat

geotermia_chow_iko.jpg

"Od wieków ludzie wykorzystują naturalne ciepłe źródła do kąpieli i ogrzewania ciała, podgrzewania i gotowania pożywienia oraz leczenia ran i odpoczynku.
Na dużą skalę z wód termalnych zaczęli korzystać Etruskowie. Ujmowali oni źródła, budowali baseny wraz urządzeniami służącymi do rekreacji i wypoczynku; dzisiaj nazwalibyśmy je aquaparkami. W Indiach ludzie czcili ciepłe źródła, będąc jednocześnie świadomymi ich terapeutycznej wartości./
W Chinach wody termalne od ponad dwudziestu wieków używane były nie tylko do nawadniania pól, ale również do prania, gotowania oraz do celów leczniczych.» Podobnie było w Japonii, gdzie, jak wynika z zachowanych dokumentów, od połowy XVII wieku kilkakrotnie w ciągu roku wysyłano przedstawicielom władzy cesarskiej i samemu cesarzowi dary, między innymi w postaci wody, z wybranych z należytą starannością źródeł termalnych. Wodę, która służyła do kąpieli znamienitych przedstawicieli władzy, przewożono w beczkach, a każdy transport zawierał niebagatelną jej ilość - aż 300 m3 (Kępińska, Łowczowska, 2002).
Wody termalne wiele wieków temu znane były także Maorysom - rdzennym mieszkańcom Nowej Zelandii, a także ludom Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Na dużą skalę wody termalne wykorzystywano w starożytnym Rzymie." więcej...

Źródło: Chowaniec J., Geotermia - gorący temat. [dostęp 2009.04.03]

Wody geotermalne Polski

"Z zasobów energii odnawialnej w Polsce, jedną z pierwszoplanowych ról w lokalnym i regionalnym bilansie nośników energii, może odegrać w najbliższej przyszłości energia pozyskiwana z wód geotermalnych. Wykorzystanie czystych ekologicznie zasobów energii geotermalnej jest realne i ekonomicznie uzasadnione dla wielu obszarów na Niżu Polskim , w Karpatach i Sudetach." więcej...

Źródło: Górecki W., Wody geotermalne Polski. - PIG [dostęp 2009.04.03]

Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach

"Energia geotermalna jest praktycznie niewyczerpalna z uwagi na jej stałe uzupełnianie przez strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza ziemi ku powierzchni przez przewodzenie i konwekcję. Pomimo ogromnych zasobów energia geotermiczna nie będzie w stanie zastąpić paliw kopalnych w skali globalnej, ale jej wykorzystanie w skali regionalnej może znacznie wpłynąć na zmniejszenie zużycia paliw , a tym samym na poprawę stanu środowiska naturalnego. (…)
Przy projektowaniu i budowie pyrzyckiego geotermalnego systemu ciepłowniczego zastosowano najnowocześniejsze i ekonomiczne rozwiązania oraz urządzenia zapewniające racjonalne zagospodarowanie obfitych zasobów wód geotermalnych. Zbudowana ciepłownia geotermalna jest obecnie jedną z najnowocześniejszych w Europie. Pozyskiwana energia wód geotermalnych będzie przez kilka dekad czynnikiem inspirującym rozwój miasta i gminy." więcej...

Źródło: Kulik S., Ciepłownia geotermalna w Pyrzycach. [dostęp 2009.05.11]


ciekawe linki:

zob. też - Artykuły i książki dot. energii geotermalnej


Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

ct_pixel.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License