Energia słoneczna
napis-slonce.jpg images.jpg

Fotowoltaika - sposób na bezpieczeństwo energetyczne

"W 2007 r. światowa produkcja modułów fotowoltaicznych wzrosła o 60% osiągając roczny poziom 4 GWp. Coroczny przyrost na przestrzeni ostatnich pięciu lat utrzymywał się na poziomie ponad 40%, co czyni fotowoltaikę jedną z najszybciej rozwijających się technologii.

Funkcjonowanie fotowoltaiki w poszczególnych krajach Unii Europejskiej różni się zasadniczo, głównie za sprawą odmiennej polityki i programów wspomagających.
Od ponad 10 lat liderem na rynku europejskim (EU-27) są Niemcy - ponad 80% z mocą zainstalowaną 1100 MW, z roczną produkcją energii 3,07 TWh i prognozowaną na 2009 r. produkcją 5,6 TWh. Drugie miejsce zajmują Hiszpania - 340 MW i Włochy - 50 MW. Hiszpania planuje pokrycie 12,1% całkowitego zapotrzebowania na energię i 30,3% na energię elektryczną przez energię z OZE do 2010 r."

Źródło: Klugmann-Radziemska E. (2009) Fotowoltaika - sposób na bezpieczeństwo energetyczne. Czysta Energia 5: 34-36.

How Do Solar Panels Work?

Silicon is the raw material used to make solar cells. It's the second most abundant element on Earth.
1. Monocrystalline or single crystal cells
* The first generation of solar cells
* excellent conversion rate (12 - 16%) (23% under laboratory conditions)
BUT,
* making them is a painstaking, therefore expensive process
* another drawback - it takes a lot of energy to obtain pure crystal
2. Polycrystalline cells
* lower production costs, requiring less energy to make
* 11 - 13% conversion efficiency (18% in the lab)
3. Amorphous
* a more recent technology (mid-70's)
* lower production costs, but unfortunately also
* lower efficiency (8 - 10%) (13% in the lab) więcej...

Źródło: How Do Solar Panels Work? - GLREA [dostęp 2009.04.05]

Photovoltaics. Solar Electric

"The ability to produce electricity directly from the sun's energy is a revolutionary development. The technology involved in the production of these silicon cells is complicated and the efficiencies are still not even close to those of thermal solar applications, but these unique energy devices are now seen in places as common as the yard (solar powered lights), the highways (solar powered traffic lights and sign lights), and of course the common calculator."
więcej...

Źródło: Flasorar, Photovoltaics. Solar Electric [dostęp 2009.04.05]

Sahara źródłem energii elektrycznej dla… Europy?

cire.pl 2008-10-17
"Wystarczy przechwycić zaledwie 0,3% światła padającego na pustynie Sahary i Bliskiego Wschodu, aby zaspokoić potrzeby energetyczne Europy - przekonuje prof. Arnulf Jaeger Waldau z Instytutu Energii Komisji Europejskiej."
więcej...

Źródło: Bielski M. (2008) Sahara źródłem energii elektrycznej dla… Europy? [dok. elektr.] Urządzenia dla Energetyki nr 6 http://www.cire.pl/item,35773,2,sahara_zrodlem_energii_elektrycznej_dla____europy.html [dostęp 2009.04.05]


ciekawe linki:

zob. też - Artykuły i książki dot. energii słonecznej


Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

ct_pixel.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License