Energia wiatrowa
napis-wiatr.jpg wiatrak2.jpg

Będzie latająca elektrownia w USA

latajaca_elektrownia.jpg
więcej...

Źródło: Będzie latająca elektrownia w USA - PAP Money.pl Technologie [dostęp 2012.01.12]

Energia wiatrowa

Energia wiatru jest jednym z najstarszych odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez człowieka. Jej historia zaczyna się ponad 2500 lat temu od wiatraków nawadniających pola uprawne, następnie młynów wiatrowych oraz holenderskich tartaków napędzanych siłą wiatru. Obecne turbiny wiatrowe przekształcają prędkość przepływu powietrza (siłę wiatru) na energię elektryczną za pośrednictwem wiatraków z długimi najczęściej trzema łopatami.
Opinia publiczna bywa niekiedy nieprzychylna takim inwestycjom, gdyż szpecą one krajobraz, generują uciążliwy hałas, oraz stanowią zagrożenie dla ptaków (urazy mechaniczne oraz zakłócenia w ptasiej nawigacji). Dlatego też przyszłość elektrowni takiego typu jest niepewna. Jednak niewielkie pojedyncze turbiny mogą być dobrym źródłem energii w miejscach oddalonych od centrów cywilizacyjnych, gdzie brak jest połączenia z krajową siecią energetyczną.
Wykorzystanie energii wiatrowej
Przed decyzją o wyborze miejsca na siłownię wiatrową należy przeprowadzić szczegółowe badania siły wiatru w wybranym pod inwestycję miejscu. Badania i pomiary takie powinny trwać nie krócej niż rok, a pojedyncze badania powinny byś przeprowadzone w tym okresie częstotliwością co 10 min. Na tej podstawie w odniesieniu do turbin jakie mają być zainstalowane, można w miarę dokładnie określić wielkość produkcji energii.
Energia wiatru zależy od jego prędkości w trzeciej potędze w związku z tym niezwykle ważnym aspektem jest miejsce lokalizacji wiatraków. Dogodne miejsca to takie gdzie częstości występowania silnych wiatrów 10-20 m/s jest najwyższa. Wysoce zaawansowane wiatraki prądotwórcze pracują przy prędkości wiatru od 3 do 30 m/s. Dla turbiny wiatrowej o mocy 1 MW minimalna średnioroczna prędkość wiatru gwarantująca opłacalność inwestycji to 5 m/s. Aby uzyskać 1 MW mocy, poza odpowiednią siłą wiatru, wirnik turbiny wiatrowej powinien mieć średnicę około 50 metrów. więcej...

Źródło: Energia wiatrowa - PrimaEnergy- Specjalistyczny Serwis Energii Odnawialnej

Potencjał energetyki wiatrowej na terenie województwa lubuskiego

"Warunki wiatrowe
Turbina wiatrowa, aby produkować energię potrzebuje „paliwa”, którym w tym przypadku jest wiatr. Wiatr jest siłą napędową elektrowni wiatrowej i ma bezpośredni wpływ na wydajność turbiny. Konstrukcja łopat powoduje przepływ mas powietrza przez obszar śmigła i wprowadza je w ruch obrotowy. Wał śmigła sprzężony jest z przekładnią, która zwielokrotnia ilość obrotów. Z drugiej strony przekładni za pośrednictwem wału sprzężony jest generator, który generuje energię elektryczną. Aby inwestycja ekonomicznie się zwróciła wiatr musi wiać z odpowiednią siłą, tak aby turbina mogła wyprodukować odpowiednią ilość energii, której sprzedaż spłaca inwestycję. (…)
Jednakże, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy inwestycja może zaistnieć na danym obszarze, konieczne jest przeprowadzenie badań w terenie na odpowiednio wysokich masztach, co w pozwoli na obliczenie przewidywanej produkcji energii przy danej prędkości wiatru. Badania wiatru, aby ich wyniki można uznać za obiektywne, powinny trwać minimum 12 miesięcy i być przeprowadzane za pomocą urządzeń zamontowanych na masztach o wysokości minimum 50 metrów." więcej...

Źródło: Chilińska A. (2008) [dok. elektr.] Potencjał energetyki wiatrowej na terenie województwa lubuskiego.
W: Lubelskie szanse w kontekście Europejskiej Dyrektywy o energii odnawialnej. Materiały konferencyjne Strasburg-Zielona Góra 2008 s. 51-62 http://www.starkewind.pl/edukacja/publikacje [dostęp 2009.04.28]

Prawdziwą kopalnią wiedzy na temat energii wiatrowej jest portal Wind Energy - The Facts, zawierający olbrzymie zasoby informacji związanej z technologią, wskaźnikami ekonomicznymi, wpływem na środowisko, niezwykle rozbudowanym wykazem materiałów źródłowych, słownikiem terminologicznym oraz licznymi załącznikami map obrazujących m.in. siłę wiatru w różnych rejonach Europy, rozmieszczenie farm wiatrowych oraz planowanych konferencjach i seminariach poświęconych tej tematyce. Poniżej zacytowano fragment "autoprezentacji" omawianego portalu, na przejrzenie - choćby pobieżne - należy zarezerwować sporo czasu, a który w sposób ZNACZĄCY poszerzy wiedzę nawet nieźle poinformowanego znawcę energii wiatrowej!

koniecznie zajrzyj...

Wind Energy - The Facts

"Wind Energy - The Facts (WindFacts) is a European project financed by the Intelligent Energy - Europe programme of the Executive Agency for Competitiveness and Innovation that runs from November 2007 to October 2009.
The 'Wind Energy – The Facts' publication is widely considered to be the most important wind energy reference in the world. It presents a detailed overview of the wind energy sector, with the most up-to-date and in-depth information on the essential issues concerning wind power today.
This new edition of the ‘Wind Energy - The Facts’ publication includes chapters on:

  • Technology
  • Grid integration
  • The economics of wind
  • Industry and markets
  • Environmental impacts
  • Scenarios and targets"

więcej...

Źródło: Wind Energy - The Facts
Wind Energy - The Facts is implemented by a consortium led by the European Wind Energy Association (EWEA).


ciekawe linki:

zob. też - Artykuły i książki dot. energii wiatrowej


Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

ct_pixel.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License