Energia wodna
cooltext418466987.jpg images1.jpg

19% światowej produkcji energii elektrycznej pochodzi z dużych i małych elektrowni wodnych.

Energia wodna

Najpopularniejsze wykorzystanie wody do produkcji energii to elektrownie wodne, które zamieniają energię spadku, lub przepływu wody na energię elektryczną za pośrednictwem turbin wodnych. Turbina wodna często nosi nazwę turbiny hydraulicznej i jest nic innego jak silnik wodny przetwarzający energię mechaniczną wody na ruch obrotowy za pomocą wirnika z łopatkami. Obracający się wirnik z łopatami napędza prądnicę lub ich układ.
Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. Liderem i niedoścignionym wzorcem w tej dziedzinie jest Norwegia, uzyskuje z energii spadku wody 98% energii elektrycznej. więcej...

Hydroenergetyka w Polsce - stan obecny, perspektywy rozwoju

"Polska nie ma zbyt dobrych warunków do rozwoju hydroenergetyki, nie ma w naszym kraju warunków hydrologicznych do budowy wielkich elektrowni wodnych. Potencjał hydroenergetyczny jest niewielki z uwagi małe spadki terenów, niezbyt obfite opady, dużą przepuszczalność gruntów. Łączny teoretyczny potencjał energetyczny polskich rzek określony w katastrze sił wodnych opracowanym w latach 1953 -1961 na zlecenie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN wynosi około 23,0 TWh/rok, realny potencjał techniczny krajowych zasobów hydroenergetycznych możliwy do wykorzystania to około 12,1 TWh/rok, a szacowany potencjał ekonomiczny wynosi około 8,5 TWh/rok.
Potencjał ten jest nierównomiernie rozłożony na obszarze naszego kraju. Około 80% to Wisła wraz z dopływami, przy czym na dolnej Wiśle skupia się ponad 40% potencjału hydroenergetycznego, na górnej Wiśle 25%, na Wiśle środkowej 15%. W dorzeczu rzeki Odry jest około 18% krajowego potencjału technicznego, reszta to pozostałe rzeki Polski, głównie Pomorze i Pojezierze Mazurskie." więcej...

Źródło: Kułagowski W., (2000) Hydroenergetyka w Polsce - stan obecny, perspektywy rozwoju.

Podział elektrowni wodnych

Małe elektrownie wodne
Elektrownie o mocy poniżej 5 MW - Europa (w Skandynawii i Szwajcarii - 2 MW, a w USA 15 MW) i najczęściej stosowane są w nich turbiny Kaplana, Francisa i Peltona.
Małe Elektrownie Wodne są zaliczane do niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii. Dzielą się one ze względu na spad wody na:
* niskospadowe (2–20m)
* średniospadowe (20–150m)
* wysokospadowe (> 150m)
* pływające
* derywacyjne
Derywacyjne elektrownie wodne - wykorzystują kanał, który przecina w poprzek naturalne zakole rzeki powodując spiętrzenie i zwiększając w ten sposób wysokość spadu. W takim kanale jest umieszczana turbina prądotwórcza.
Małe elektrownie wodne są odnawialnym źródłem energii. Towarzyszące elektrowni wodnej urządzenia hydrotechniczne oraz sama elektrownia wpływa na bilans hydrologiczny okolicy, biocenozę rzeki, wpływ ten może być korzystny jak i niekorzystny.
Duże elektrownie wodne
"Elektrownie wodne to blisko 20% światowej produkcji energii elektrycznej. Są konwencjonalnym źródłem energii w związku z dużym stopieniem ingerencji w środowisko naturalne. Podczas budowy dużych elektrowni wodnych dochodzi do stałej zmiany ukształtowania terenu i środowiska wiązane jest to z spiętrzeniem wody i z tego powodu nie są one zaliczane do ekologicznych źródeł energii." więcej...

Źródło: PrimaEnergy, Energia odnawialna

Zalety i wady hydroenergetyki

"Energia wody to powszechnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Dostarcza światu prawie 20% energii elektrycznej. Hydroenergetyka nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Co więcej, woda ma także pewne inne walory, których pozostałe odnawialne źródła energii są pozbawione. Trudno na przykład gromadzić zapasy energii słońca czy energii wiatru , w przypadku energii wody jest to oczywiście możliwe. Woda zgromadzona w zbiorniku stanowi bowiem naturalną rezerwę. Zastanówmy się teraz przez chwilę, jakie jeszcze zalety, lecz również jakie wady posiada to popularne odnawialne źródło energii." więcej...

Źródło: Zalety i wady hydroenergetyki. Serwis biomasa.org http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=33&art=26 [dostęp 2009.05.09]


ciekawe linki:

zob. też - Artykuły i książki dot. energii wodnej


ct_pixel.gif

Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License