Koszt budowy elektrowni na biomasę

Jakie są koszty energii z biomasy?

Koszt budowy i eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących biomasę

Światowe zasoby biomasy są obecnie źródłem 44 ± 10 EJ energii w ciągu roku, co stanowi od 9 do 13 procent energii zużywanej na świecie. Udokumentowane zasoby biomasy, szacowane na ponad 276 EJ/rok, są sześciokrotnie wyższe od obecnego poziomu ich wykorzystania na świecie, a zasoby prognostyczne wynoszą około 2900 EJ/rok.
Marek Łukasz Michalski - Politechnika Krakowska

Biomasą nazywamy „wszelkie substancje organiczne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym przetworzone przez człowieka, które mają zastosowanie do pozyskania z nich energii”. Zasoby biomasy są obecnie źródłem 44 ± 10 EJ energii zużywanej w ciągu roku na świecie, czyli od 9 do 13 procent.
Około 38 EJ przypada na tradycyjne zastosowania biomasy w krajach tzw. trzeciego świata – jest to głównie drewno przeznaczone na opał. Pozostałe 6 EJ ma zastosowanie w nowoczesnych technologiach do produkcji pary, elektryczności i biopaliw ciekłych. W 2002 roku przy zastosowaniu tych technologii produkcja ciepła z biomasy wyniosła 0,226 EJ. Ponadto uzyskano 0,093 EJ ciepła z odpadów przemysłowych i 0,186 EJ ciepła z odpadów komunalnych. W tym samym roku produkcja energii elektrycznej wyniosła odpowiednio: 116,1 TWh z biomasy, 19,1 TWh z odpadów przemysłowych i 36,8 TWh z odpadów komunalnych – w sumie 172 TWh.

biomasa.gif
Uwagi: Zgodnie z materiałami źródłowymi, łączna produkcja ciepła z biomasy i odpadów nie uwzględnia tradycyjnych zastosowań, jak na przykład spalanie drewna. Nowoczesne zastosowania to produkcja pary, elektryczności i biopaliw ciekłych.
Zasoby biomasy (tab. 1) ocenia się na podstawie energii możliwej do uzyskania przy zrównoważonej produkcji i zużyciu biomasy. > Udokumentowane zasoby biomasy na świecie szacowane są na ponad 276 EJ/rok i są sześciokrotnie wyższe od obecnego stopnia ich wykorzystania, a zasoby prognostyczne wynoszą około 2900 EJ/rok. Największym ograniczeniem znacznego zwiększenia produkcji energii z biomasy jest konieczność przeznaczenia dużych połaci ziemi pod uprawę roślin energetycznych. Pokrycie światowego zapotrzebowania na energię (około 427 EJ w 2002 roku) wymagałoby kultywacji biomasy na terenie obejmującym około dwa miliardy hektarów (czyli około 20 milionów km2) ziemi! Obszar ten jest równy powierzchni całej Ameryki Północnej. Jednocześnie wielkość ta - według niektórych szacunków - równa jest w przybliżeniu powierzchni „zdegradowanej” ziemi na świecie, która mogłaby być teoretycznie wykorzystana do uprawy biomasy.
Elektrownie i elektrociepłownie na biomasę, biogaz i odpady

Przedmiotem analizy jest pięć elektrowni, w tym: dwie na biomasę (oznaczone CZE-CR i USA-CR), dwie na odpady komunalne (oznaczone CZE-WI i NDL-WI) oraz jedna na biogaz z wysypiska śmieci (oznaczona USA-LG). Rysunek 1 ilustruje koszt budowy tych elektrowni, zlokalizowanych w trzech krajach.

biomasa2.gif
Rys. 1 Koszt budowy elektrowni na biomasę, biogaz i odpady komunalne

Koszt budowy elektrowni na biomasę kształtował się na poziomie od 1700 do 2178 USD/kWe. Budowa elektrowni na odpady komunalne kosztowała 3630 USD/kWe w Czechach i 7013 USD/kWe w Holandii, natomiast koszt budowy elektrowni na biogaz wyniósł 1476 USD/kWe. Średni koszt budowy elektrowni na biomasę, biogaz i odpady ukształtował się na poziomie 3199 USD/kWe (lub 2246 USD/kWe, nie uwzględniając w tej kalkulacji wyjątkowo kosztownej holenderskiej elektrowni na odpady komunalne).
więcej


Źródło: Michalski M.Ł., Koszt budowy i eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni wykorzystujących biomasę. http://www.ecoenergia.pl/index.php?id_akt=122&plik=Biomasa_-_elektrownie.html
.

Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License