Koszt budowy elektrowni wiatrowej

Jakie są koszty związane z budową elektrowni wiatrowej?

Struktura kosztów inwestycji aeroenergetycznych

"W projektach aeroenergetycznych bardzo istotna jest ich ocena ekonomiczna. Inwestycje energetyki wiatrowej pochłaniają bardzo duże nakłady inwestycyjne, dlatego konieczne jest wnikliwe opracowanie studiów wykonalności wraz z dokładnymi pomiarami zasobów energetycznych wiatru. W strukturze kosztów należy wziąć pod uwagę następujące pozycje:
1. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe:
* grunty (od 2 do 9% nakładów),
* konstrukcja dróg dojazdowych (od 2 do 3%),
* konstrukcja fundamentów (od 3 do 5%),
* zakup siłowni wiatrowych (ok. 60 do 75%),
* transport siłowni wraz z montażem (ok. 5%),
* podłączenie energetyczne wraz z linią kablową (od 10 do 20%)." więcej...

Źródło: Struktura kosztów inwestycji aeroenergetycznych. Podkarpacka Agencja Energetyczna [dostęp 2009.05.15]

Domową elektrownię wiatrową można mieć już za 15 tys. zł

"Drożejąca energia wymusiła powstanie rynku przydomowych elektrowni wiatrowych, ale na zwrot nakładów trzeba zaczekać ponad 15 lat.
Zestaw do budowy elektrowni przydomowej o mocy 3 KW, bez kosztów pracy i budowy sieci przesyłowej, w firmie PGK System, która od dwóch miesięcy sprzedaje chińskie turbiny, kosztuje prawie 35 tys. zł netto. To około 35-krotność rocznego rachunku średniego gospodarstwa domowego. Czas zwrotu takiej inwestycji liczony jako wartość energii z własnej elektrowni to ponad 17 lat. To sumaryczny efekt kosztów inwestycji, obecnych cen energii i realnego czasu pracy wiatraka, który jest oceniany na zaledwie 20-30 proc. godzin w roku." więcej...

Źródło: Chojnacki I. (2008) [dok. elektr.] Domową elektrownię wiatrową można mieć już za 15 tys. zł. Gazeta Prawna nr 160 opubl. 18.08.2008 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/31474,domowa_elektrownie_wiatrowa_mozna_miec_juz_za_15_tys_zl.html [dostęp 2009.05.15]

Budowa farmy wiatrowej w aktualnych realiach

"Gospodarka rynkowa wymusza efektywne zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Zróżnicowane realia, w jakich te procesy zachodzą, sprawiają, że bardzo ważnym elementem jest stabilność rynków finansowych.
Charakterystycznym okresem ze względu na początek pojawiających się oficjalnie informacji o kryzysie finansowym, który objął gospodarkę światową i stał się przyczyną korekty planów rozwojowych oraz założeń inwestycyjnych przedsiębiorców na całym świecie jest III kwartał 2008 r.
Polska nie należy do strefy euro. Umacnianie się przez wiele miesięcy złotego, bezpośrednio przed III kwartałem 2008 r., a następnie gwałtowny spadek jego kursu, miało istotny wpływ na okres zwrotu kosztów inwestycji, a co za tym idzie na decyzję o jej realizowaniu.
Koszty związane z przedmiotową inwestycją oraz prognozowane przychody ze sprzedaży energii zostały przedstawione zgodnie z założeniami wynikającymi z cen rynkowych poszczególnych rodzajów usług oraz wskaźników cenotwórczych, charakterystycznych dla początków I kwartału 2009 r.
W ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji założono, że proces inwestycyjny będzie miał miejsce w latach 2009-2014.
Wartość euro przyjęto na poziomie 4,04 zł. Taki kurs ustalono dla całego okresu inwestycji. Udział środków własnych określono na poziomie 20%, a na poziomie 80% założono wsparcie środkami finansowymi obcymi. Omawiany przypadek nie ujmuje wsparcia ze środków unijnych."

Źródło: Pesta R. (2009) Budowa farmy wiatrowej w aktualnych warunkach. Czysta Energia 2: 32-33.


ciekawe linki:


Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License