Materiały szkoleniowe
czytelnik_duzy.jpg


Tu znajdziesz informacje o bezpłatnie udostępnianych materiałach, oprogramowaniu i innego typu pomocnych narzędziach…

e-TREAM oferuje kompleksową, bezpłatną internetową platformę szkoleniową dotyczącą Zarządzania Transportem oraz Paliw Alternatywnych.
e-TREAM jest projektem STEER realizowanym w ramach programu Komisji Europejskiej – Intelligent Energy Europe. W projekcie biorą udział agencje poszanowania energii z dziewięciu krajów europejskich. Projekt dotyczy zagadnień transportu w zakresie zmniejszania zużycia energii w tym sektorze, a także promocji wykorzystania paliw alternatywnych oraz zrównoważonych środków transportu.

Źródło: O projekcie e-TREAM http://etream.team-red.net/index.php?id=129&L=14 [dostęp 2009.05.09]

Foundation for Water & Energy Education udostępniła na swoich stronach filmy edukacyjne dotyczące hydroenergii Walk through: A HYDROELECTRIC PROJECT.

Przykładowe materiały to m.in.:

Źródło: The Foundation for Water and Energy Education http://www.fwee.org/about.html [dostęp 2009.04.28]

RETScreen International - Materiały Szkoleniowe.
"RETScreen International Szkolenie w zakresie oceny projektów Czystej Energii zostało stworzone dla użytku organizacji edukacyjnych i ośrodków szkoleniowych na całym świecie, jak również dla profesjonalistów i studentów którzy preferują samokształcenie w formie szkolenia na odległość. Każdy z modułów szkoleniowych może być prezentowany jako osobny temat seminarium, warsztatów lub część programu szkoły lub wyższej uczelni. Całość może stanowić intensywny kurs dwutygodniowy lub kurs semestralny."

"Celem RETScreen International Centrum Wsparcia Decyzyjnego w zakresie Czystej Energii jest budowanie zdolności i podnoszenie świadomości planistów, decydentów i przemysłu dla wdrażania projektów w zakresie efektywnych i odnawialnych technologii energetycznych. W tym celu stworzono narzędzia wsparcia decyzyjnego (np. programy RETScreen), które obniżają koszty wykonania studiów celowości, upowszechniają wiedzę pozwalającą podejmować lepsze decyzje; i pozwalają lepiej przygotować od strony technicznej i finansowej potencjalne projekty."

Materiały Szkoleniowe bezpłatnie udostępnione w 30 językach, w tym także w języku polskim, zawierają prezentacje i różnego typu materiały edukacyjne dla studentów wraz z zadaniami i rozwiązaniami, przykładami w postaci case study. Jest to wspaniałe źródło wiedzy o energii odnawialnej, dającej nie tylko wszechstronne możliwości do dalszych badań, ale także ułatwiające podejmowanie trafnych decyzji związanych z działalnością opartą na niekonwencjonalnych źródłach energii. więcej...

Oferowane oprogramowanie może być używane na całym świecie dla oceny ilości wytwarzanej energii, kosztów w cyklu żywotności oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych dla różnych typów efektywnych i odnawialnych technologii energetycznych. Oprogramowanie zawiera także bazy urządzeń, kosztów i danych klimatycznych oraz szczegółowe podręczniki użytkownika.

842.img

więcej...

Źródło: RETScreen International - Materiały szkoleniowe http://www.retscreen.net/pl/d_t_info.php [dostęp 2009.04.20]

Na stronach Swedish Energy Agency udostępniono bezpłatny podręcznik Energia wokół Bałtyku, przygotowany przez szwedzkich ekspertów związanych z branżą energetyczną, dotyczący zagadnień energetyki w krajach basenu Morza Bałtyckiego (dostępny także w języku polskim).

Swidish Energy Agency's Publications Service udostępniło także inne bezpłatne publikacje dotyczące energii odnawialnej, m.in.:

Źródło: Swedish Energy Agency http://www.energimyndigheten.se/en/ [dostęp 2009.04.28]

"The SWERA Programme provides easy access to high quality renewable energy resource information and data to users all around the world. Its goal is to help facilitate renewable energy policy and investment by making high quality information freely available to key user groups." więcej...

"The Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA) started in 2001 to advance the large‐scale use of renewable energy technologies by increasing the availability and accessibility of high‐quality solar and wind resource information." więcej...

Jest to doskonałe źródło wiedzy o energii słonecznej i wiatrowej, zawierające nie tylko sporo materiałów informacyjnych, ale także narzędzia do analizy, m.in. The SWERA Renewable energy Resource EXplorer (RREX) oraz The RETScreen International Clean Energy Project Analysis Software, a także rozbudowane słowniki, tezaurusy i katalogi tematyczne.

Źródło: The SWERA Programme http://swera.unep.net/index.php?id=7 [dostęp 2009.04.28]

zob. też - specjalistyczne serwisy internetowe dot. OZE


Copyright (C) 2009-2013 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License