kula.png

Mądrość i wiedza nie zamieszkują w książkach,
programach komputerowych czy w Internecie.
Tam są jedynie informacje.
Peter F. Drucker

Wikidot EKOLOGICZNY - skąd ten pomysł?

Istnieje przecież wiele serwisów, portali czy katalogów z informacjami o energii odnawialnej…
To wszystko prawda, ale nadmiar informacji może szkodzić…

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, powszechność dostępu i nieograniczony przyrost publikacji, nie tylko naukowych, powoduje niekontrolowany rozrost zasobów informacyjnych. Wyszukanie relewantnych informacji spośród istnego chaosu informacyjnego staje się coraz trudniejsze do wykonania przez przeciętnego człowieka zwłaszcza, gdy dużą rolę odgrywa czas. Proces ten wymaga ogromnej wiedzy ogólnej, doświadczenia praktycznego w pozyskiwaniu i udostępnianiu informacji oraz wielkich zdolności analitycznych, umożliwiających wykluczenie nadmiaru nieprzydatnej informacji zwanego smogiem czy szumem informacyjnym.

Szacuje się, że rocznie świat produkuje informacje o objętości 1,5 mld gigabajtów, z czego na każdego mieszkańca Ziemi przypada około 250 megabajtów. W ciągu ostatnich 30 lat powstało więcej informacji niż przez poprzednich 5.000 lat, a obecna podaż informacji podwaja się średnio co 5 lat. Ogrom informacji we współczesnym świecie, choć przyniósł wiele problemów, to jednak symbolizuje nową epokę – społeczeństwo informacyjne. Informacja i stworzona na jej podstawie nowa wiedza staje się kluczowym i strategicznym zasobem ekonomicznym.

Czy wiesz, że...

Pojawił się nawet nowy zawód Broker Informacji, który jest odpowiedzią na niemożność poradzenia sobie w gąszczu informacji. Są to wysokiej klasy specjaliści o interdyscyplinarnej wiedzy, którzy wiedzą jak i gdzie szukać, aby znaleźć rzetelną i prawdziwą informację. W dodatku ją akredytują, czyli biorą odpowiedzialność za wiarygodność wyszukanych materiałów.
Ale to już temat na kolejny Wikidot :-)

Umberto Eco bardzo trafnie ocenił współczesny "nieograniczony" dostęp do informacji, mówiąc:

"Między dysponowaniem milionami megabitów informacji na jakiś temat
a niedysponowaniem ani jednym nie ma wielkiej różnicy"
1


Dużo w tym gorzkiej prawdy…
Cóż bowiem z tego, że wiemy o istnieniu ogromnej wiedzy na jakiś temat, skoro nie wiemy jak do niej dotrzeć? Konieczna jest umiejętność nie tylko czysto techniczna związana z wyszukiwaniem informacji w sieci, ale przede wszystkim wiedza o tym, jak ocenić ich wartość i wiarygodność. Jest to rzeczywiście trudne, ale nikt nie powiedział - NIEMOŻLIWE!
Korzystanie z naszego Wikidota EKOLOGICZNEGO jest jednym z wielu sposobów, aby dotrzeć do informacji rzetelnych i wiarygodnych. Będziemy tu zamieszczać materiały z wartościowych źródeł internetowych, cytaty z portali ekologicznych, a także mnóstwo linków do ciekawych stron tematycznych.


Wikidot Ekologiczny

…ma na celu nie tylko przyciągnięcie wszystkich studentów szczególnie zainteresowanych zagadnieniami związanymi z różnymi rodzajami energii odnawialnej, ich wykorzystaniem w Polsce i na świecie czy też najważniejszymi uwarunkowaniami prawnymi ich dotyczącymi. My mamy zamiar zainteresować i zachęcić do przejrzenia naszych stron także tych, którzy dotychczas niezbyt interesowali się ekologią, a już z pewnością nie spotkali się z takimi hasłami jak biomasa, geotermia czy ogniwa fotowoltaiczne. A to już całkiem szczytny cel!

Im więcej będzie ludzi znających inne – ekologiczne - sposoby wytwarzania coraz bardziej potrzebnej energii, tym lepiej dla nas wszystkich.

Zróbmy coś wreszcie - RATUJMY NASZE ŚRODOWISKO nie tylko dla potomnych, RATUJMY JE JUŻ DLA NAS!

Wikidot EKOLOGICZNY

…jak przystało na rodzinę Wiki, daje możliwość nie tylko przeglądania i korzystania z informacji tu umieszczonych, ale także umożliwia współredagowanie i rozwijanie naszego mini-portalu o dalsze informacje, ciekawostki czy też galerię zdjęć związanych z energią odnawialną. Zapraszamy wszystkich, którzy mają wiedzę i chęć podzielenia się nią z innymi – wszak żyjemy w czasach społeczeństwa informacyjnego, a to jak najbardziej wpisuje się jego rozwój…
A więc do dzieła, uczmy się wzajemnie i dzielmy się nową wiedzą :)

Oprac.: ue.teno|airam.aksnimak#aksnimaK .H airaM - Broker Informacji

Copyright (C) 2009-2013
Maria H. Kamińska

ct_pixel.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License