Rodzaje energii odnawialnej
images.jpg images1.jpg images2.jpg images3.jpg images4.jpg images5.jpg

589334.jpg 589345.jpg 589289.jpg 589280.jpg
odpady.jpg 589341.jpg

Energetyka odnawialna

"Odnawialne źródła energii są niezbędne, aby powstrzymać zmiany klimatu oraz dla rosnącego zapotrzebowania na energię przez przemysł w perspektywie wyczerpujących się nieodnawialnych paliw organicznych.

dipols.jpg

Ponadto, sprzyjają ograniczeniu zależności od importu energii, a tym samym zapewniają bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię. Z tych przyczyn Unia Europejska rozpoczęła promocję technologii wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.
Do źródeł odnawialnych zaliczamy wiatr, wodę, biomasę i energię słoneczną. Rada Energetyki uzgodniła docelowy udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych poczynając od 14% w 1997r. do 22% w 2010r. w całkowitej konsumpcji energii elektrycznej w UE. Limity nałożone na każdy z krajów członkowskich są rygorystyczne i oczekuje się, że takie pozostaną w najbliższej przyszłości. Większość z krajów będzie miała trudności w osiągnięciu zakładanych celów do 2010r.
W Polsce udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych musi wzrosnąć z mniej niż 3% obecnie do 7,5% w 2010r. Cena energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest ustalana przez wolny rynek i jest o wiele wyższa niż energii elektrycznej ze źródeł tradycyjnych:
Obecnie potencjał polskiego rynku wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wg zainstalowanej mocy (MW) przedstawia się następująco:

  • duże elektrownie wodne – 53,5%
  • małe elektrownie wodne – 24%
  • spalanie biomasy – 17%
  • spalanie biogazu – 5%
  • farmy wiatrowe – 0,5%

Polska nie posiada dobrych warunków atmosferycznych do produkcji energii odnawialnej ze słońca, istniejące ograniczenia środowiska naturalnego nie pozwalają na zwiększenie liczby elektrowni wodnych pracujących na przepływach naturalnych, natomiast źródła opalane biogazem charakteryzują się najwyższą ceną spośród wszystkich technologii wytwarzania energii odnawialnej. Dlatego, przewiduje się, że rynku energii ze źródeł odnawialnych w Polsce będzie tworzyła:

  • produkcja energii wiatrowej,
  • produkcja energii odnawialnej ze spalania lub współspalania biomasy." więcej...

Źródło: Energetyka odnawialna Polish Energy Partners S.A. [dostęp 2009.03.29]

Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii. Cz. I.

"Energia jest dla nas pojęciem raczej abstrakcyjnym, wielkością skalarną określającą stan danego układu fizycznego, ale jest też miarą zdolności tego układu do wykonywania określonej, bardzo realnej pracy. Jest niezbędna dla życia i bytowania człowieka. Potrzeby te mogłyby być w całości zaspokajane energią słoneczną, gdybyśmy potrafili ją właściwie przekształcić i zmagazynować." więcej...

Źródło: Ebelt M. (2002) Niekonwencjonalne metody pozyskiwania energii. Cz. I. Przegląd Komunalny 11: 116; Cz. II. 12: 66.


ciekawe linki:


Copyright (C) 2009-2013 Maria H. Kamińska

ct_pixel.gif
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License