Prawo dotyczące OZE w Polsce

Ustawy (w wyborze)

Rozporządzenia (w wyborze)
Ministerstwo Środowiska. Dokument rządowy przyjęty uchwałą Sejmu z dnia 23 sierpnia 2001 r. http://www.nape.pl/Portals/NAPE/docs/akty_prawne/strategie/strategie/strategia_rozwoju_enodnawialnej.pdf [dostęp 2009.03.26]


Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License