Statystyki

Statystyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie

Wszyscy często szukamy różnego typu zestawień ilościowych, które można byłoby później porównać w obrębie wybranych kryteriów.
Nie wszyscy jednak wiedzą gdzie i jak ich szukać. Ten poddział ma stanowić pomoc w wyszukiwaniu przynajmniej podstawowych danych, od których należałoby rozpocząć gromadzenie wybranych zestawień.
GUS, EUROSTAT czy The World Bank stanowią cenne źródła wiarygodnych informacji dotyczących danych statystycznych.
To także cenna wskazówka! :)

World Bank Group Progress on Renewable Energy and Energy Efficiency in Fiscal 2007

This indicator is the ratio between the electricity produced from renewable energy sources and the gross national electricity consumption for a given calendar year. It measures the contribution of electricity produced from renewable energy sources to the national electricity consumption. Electricity produced from renewable energy sources comprises the electricity generation from hydro plants (excluding pumping), wind, solar, geothermal and electricity from biomass/wastes.

Publikacja „Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 roku” jest piątą edycją opracowania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego odnawialnych źródeł energii, w serii „Informacje i opracowania statystyczne”. Celem publikacji jest przedstawienie informacji z zakresu pozyskiwania i zużycia energii ze źródeł odnawialnych w roku 2010 oraz dostępnych danych za lata 2001 – 2009.

Publikacja „Energia ze źródeł odnawialnych w 2008 roku” jest trzecią edycją opracowania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego odnawialnych źródeł energii, w serii „Informacje i opracowania statystyczne”.

Publikacja „Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 roku” jest drugą edycją opracowania Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego odnawialnych źródeł energii, w serii „Informacje i opracowania statystyczne”. Celem publikacji jest przedstawienie informacji z zakresu pozyskiwania i zużycia energii ze źródeł odnawialnych w roku 2007 oraz dostępnych danych za lata 2001 – 2006.

Publikacja GUS zawiera zbiorcze dane statystyczne dotyczące pozyskania i zużycia energii z wykorzystywanych w Polsce odnawialnych źródeł energii, głównie z biomasy, energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej. Uwzględniono także informacje o produkcji i zużyciu biopaliw i biogazu oraz dane dotyczące ilości energii elektrycznej i ciepła uzyskiwanego z OZE, a także o wykorzystaniu odpadów komunalnych w celach energetycznych.

This publication contains information on EU-27, EU-25, EU Member States and Candidate Countries, as well as on Iceland and Norway in the form of time series. The first chapter presents the principal components of the energy balance and the evolution of the main energy indicators since 2000. The second chapter presents trends in energy supply and consumption by type of fuel. Further details on the evolution of the use of each commodity are covered in chapters 3-7.

Bardzo dobre narzędzie do tworzenia zestawień statystycznych m.in. produkcji energii odnawialnej wg regionów, krajów. Zestawienia (aktualne lub archiwalne) są zapisane w formacie pdf, excel.

The European Wind Energy Association EWEA jest doskonałym portalem promującym energię wiatrową. Ogromny zasób wiedzy w postaci raportów, artykułów, statystyk wykorzystania energii wiatrowej nie tylko w UE ale i na świecie, informacji o byłych i mających się odbyć międzynarodowych konferencjach tematycznych, galerii zdjęć itp. Jednym słowem: kopalnia wiedzy!

Year-end status report highlights development outcomes and positive changes in peoples’ lives through use of renewable energy and energy efficiency technologies.

  • Ochrona środowiska 2008 - Tabl. 18(486). Produkcja energii odnawialnej według źródeł. (s. 528) [dostęp 2009.05.04]

Rocznik wydawany przez GUS w serii "Informacje i opracowania statystyczne"

Year-end status report highlights the achievements over the past year on the Plan of Action for Renewable Energy. September 2005.

Energy Information Administration - Official Energy Statistics from the U.S. Government. Statistics on renewable energy consumption by source and sector. Solar thermal collector and photovoltaic cell and module shipments by type, trade, and prices. Estimated alternative-fueled vehicles and consumption of replacement fuels.

International Energy Agency - The International Energy Agency (IEA) is an autonomous organisation which works to ensure reliable, affordable and clean energy for its 28 member countries and beyond.

This report documents the proceedings of an international forum and scoping study of a Financing and Policy Network for Scaling-Up Renewable Energy and Energy Efficiency in Developing Countries.

This report discusses the WBG's work in RE and EE through a series of case studies and examples of lessons learned.

Raport w języku angielskim opisujący obecną kondycję sektora energetyki odnawialnej w Polsce oraz perspektywy na kolejny rok i kierunki zmian, w tym: politykę polskiego rządu w zakresie OZE, regulacje prawne, mechanizmy wsparcia i dostępne instrumenty finansowania, a także sytuację i perspektywy poszczególnych rodzajów zielonej energii.

Instytut Energetyki Odnawialnej opracował pierwszy w Polsce raport rynku małych elektrowni wiatrowych, którego wyniki zostały przedstawione podczas inauguracyjnej pierwszej edycji Forum Małych Elektrowni Wiatrowych (Forum MEW) w marcu 2011 r. Raport w znacznej części oparty jest na oryginalnych wynikach badań ankietowych prowadzonych wśród krajowych i częściowo także zagranicznych producentów oraz dostawców małych elektrowni wiatrowych i ich komponentów, sprzedających je na polskim rynku.

European Commission - Energy: Statistics

The 'Wind Energy – The Facts' publication is widely considered to be the most important wind energy reference in the world. It presents a detailed overview of the wind energy sector, with the most up-to-date and in-depth information on the essential issues concerning wind power today. Wind Energy - The Facts is implemented by a consortium led by the European Wind Energy Association (EWEA).

Serwis tematyczny American Wind Energy Association jest niezwykle cennym źródłem informacji na temat energetyki wiatrowej. Dział Resources - Wind Web Tutorial zawiera m.in. zestawienia statystyczne: Wind Industry Statistics, Wind Energy Costs, Wind Energy and the Economy.

This is the first report since the WBG committed to reporting its annual performance in supporting RE and EE, and describes the WBG’s support for RE and EE from 1990 to 2004.

Publikacja stanowi próbę opisu zachodzących zmian w zakresie pozyskiwania i wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych występujących w regionie. Prezentowane informacje pochodzą przede wszystkim z badań prowadzonych przez statystykę publiczną objętych rocznymi programami badań statystycznych statystyki publicznej realizowanymi w latach 2001-2009.


Copyright (C) 2009-2012 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License