Źródła informacji o energii odnawialnej

Co my tu mamy…?

Naszym głównym celem jest wskazanie na różnego typu źródła informacji czyli artykuły - zarówno te w dostępie online, jak i opublikowane w czasopismach w formie papierowej, serwery i portale tematycznie związane z energią alternatywną. Mamy nadzieję, że właśnie ta wielka różnorodność będzie inspirować do dalszych poszukiwań związanych z pogłębianiem wiedzy ogólnej o tzw. czystej energii.

Aby maksymalnie ułatwić korzystającym z wybranych źródeł informacji dotyczących energii odnawialnej, podzielono je na kilka poddziałów. Wszystkie zostały przejrzane pod kątem jakości i ich przydatności dla szukających materiałów do prac magisterskich czy poszerzenia swojej wiedzy na temat niekonwencjonalnych źródeł energii.

W poddziałach Artykuły i książki oraz Serwisy internetowe zastosowano podział na rodzaje energii: energia odnawialna - ogólnie, biomasy, energii słonecznej, wiatrowej, geotermii, hydroenergii oraz energii z odpadów.

Ze względu na częste wykorzystywanie danych statystycznych o różnych źródłach energii odnawialnej zarówno w Polsce, w UE, jak i na świecie, wydzielono dodatkowy poddział Statystyki.

Wielu szuka, ale niewielu wie gdzie i jak. Liczymy na to, że zaproponowane przez nas źródła faktograficzne będą stanowić zachętę do własnych prób docierania do innych - równie ważnych i wiarygodnych źródeł danych statystycznych.


Copyright (C) 2009-2013 Maria H. Kamińska

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License